Ủng hộ mình bằng cách bấm vào Quảng Cáo để giúp mình phát triển hơn nhé!

Hình ảnh kỉ niệm chia tay khóa tu mùa hè 2017 khóa 1 tại chùa Khai Nguyên

Hình ảnh ghi nhận
ki niem ktmh2017 khainguyen 0025

ki niem ktmh2017 khainguyen 0030

ki niem ktmh2017 khainguyen 0028

ki niem ktmh2017 khainguyen 0029

ki niem ktmh2017 khainguyen 0031

ki niem ktmh2017 khainguyen 0032

ki niem ktmh2017 khainguyen 0033

ki niem ktmh2017 khainguyen 0035ki niem ktmh2017 khainguyen 0036

ki niem ktmh2017 khainguyen 0037

ki niem ktmh2017 khainguyen 0038

ki niem ktmh2017 khainguyen 0039

ki niem ktmh2017 khainguyen 0040

ki niem ktmh2017 khainguyen 0041

ki niem ktmh2017 khainguyen 0042

ki niem ktmh2017 khainguyen 0043

ki niem ktmh2017 khainguyen 0044

ki niem ktmh2017 khainguyen 0045

ki niem ktmh2017 khainguyen 0046

ki niem ktmh2017 khainguyen 0047

ki niem ktmh2017 khainguyen 0048

ki niem ktmh2017 khainguyen 0049

ki niem ktmh2017 khainguyen 0050

ki niem ktmh2017 khainguyen 0051

ki niem ktmh2017 khainguyen 0052

ki niem ktmh2017 khainguyen 0054

ki niem ktmh2017 khainguyen 0055

ki niem ktmh2017 khainguyen 0056

ki niem ktmh2017 khainguyen 0057

ki niem ktmh2017 khainguyen 0058

ki niem ktmh2017 khainguyen 0053

Nguồn: Chùa Tản Viên và Chùa Khai Nguyên
- - 0 bình loạn
#Tags

THAM GIA BÌNH LOẠN NGAY!

Một số lưu ý khi bình loạn

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.