Ủng hộ mình bằng cách bấm vào Quảng Cáo để giúp mình phát triển hơn nhé!

Share tut Report Tống Tiền Mới Nhất 2017

Share tut Report Tống Tiền Mới Nhất 2017

Bước 1: fake ip Vương Quốc Anh + ngôn ngữ uk bước 2: vào link này: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Dòng 1 : Link người mà bạn muốn báo cáo 
Dòng 2 : Tên đầy đủ người mà bạn muốn báo cáo
Dòng 3 : Chọn 9 năm nhé )
Dòng 4 : coppy câu thần chú này - Hello team facebook this is a fake account , this account's owner can only expect 13 teams to review and delete facebook account from facebook . Thank you for reading
Bước 3 bạn vào link này đây là link14t nhoa : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Dòng 1 : Link người mà bạn muốn báo cáo 
Dòng 2 : Tên đầy đủ người mà bạn muốn báo cáo
Dòng 3 : Chọn 9 năm típ tục nhé )
Dòng 4 : coppy câu thần chú này - Hello team facebook this is a fake account , this account's owner can only expect 13 teams to review and delete facebook account from facebook . Thank you for reading
Bước 4: vào link này https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
Dòng 1: điền tên của bạn
Dòng 2: điền tên người cần báo cáo
Dòng 3: điền link đến Dòng thời gian của người này
Dòng 4: Địa chỉ email được liệt kê trên Dòng thời gian
Dòng 5 : copy vào: 5000k you bring me back here still do not forgive you I'll kill you
Dòng 6 : sao chép link dán vào http://vov.vn/tin-nong/thay-hang-xom-giau-nhan-tin-de-doa-tong-tien-518802.vov dòng 7 :coppy d điền v ào - [x] - Hello team facebook message line that could be an act of blackmail I wish the team facebook account review and lock it from facebook . Thank you for reading 
Chúc Các Bạn Thành Công !
- - 0 bình loạn
#Tags

THAM GIA BÌNH LOẠN NGAY!

Một số lưu ý khi bình loạn

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.