Ủng hộ mình bằng cách bấm vào Quảng Cáo để giúp mình phát triển hơn nhé!
Xin chào các bạn sau một lúc ngồi xem các Blog khác thì mình thấy trên Blog ThnhF.Com có cái khung đăng ký khá đẹp lên mình đã View-Source về Share cho các bạn :))

Subscribe Box
Hình Ảnh Minh Hoạ
Các Bước Thực Hiện
Bước 1: Chèn CSS Sau đây vào trước ]]></b:skin>

.nhantheme{padding:10px;color:#FFEB3B;font-size:16px;font-weight:300;text-align:center}
#subscribe-box{width:100%;max-width:100%;margin:0 auto;height:auto;padding:20px;background:#2ECC71}
#subscribe-box{animation:colorchange 40s;-webkit-animation:colorchange 40s;background:#2ECC71}
@keyframes colorchange{0%{background:#1ABC9C}15%{background:#2ECC71}25%{background:#E74C3C}35%{background:#FF5722}45%{background:#2980B9}55%{background:#9C27B0}65%{background:#00BCD4}100%{background:#2C3E50}}
@-webkit-keyframes colorchange{0%{background:#1ABC9C}15%{background:#2ECC71}25%{background:#E74C3C}35%{background:#FF5722}45%{background:#2980B9}55%{background:#9C27B0}65%{background:#00BCD4}100%{background:#2C3E50}}
.subscribe-text{padding:20px;color:#FFFFFF;font-size:30px;font-weight:600;text-align:center;text-transform:uppercase}
.emailfield{padding:4%;padding-bottom:0}
.nhantheme{padding:10px;color:#FFEB3B;font-size:16px;font-weight:300;text-align:center}
#subscribe-box .emailfield input{background:#FFFFFF;color:#2196F3;padding:10px;margin-top:10px;font-size:16px;border:2px solid #EBEBEB;border-bottom:4px solid #EBEBEB;border-radius:0;width:100%;transition:all 0.4s ease-in-out;text-align:center;text-transform:uppercase}
#subscribe-box .emailfield input:focus{background:#fff;outline:none;color:#888}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton{background:#FFEB3B;color:#E74C3C;font-weight:700;font-size:18px;border:none;border-bottom:4px solid #FF9800;outline:none;width:100%;cursor:pointer;transition:all 0.4s ease-in-out;margin-bottom:10px}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:active{outline:none;border:none;background:#D96A5D;color:#fff}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:hover{background:#27AE60;color:#fff}
.subscribe-social,.subscribe-social a{color:#FFFFFF}
.subscribe-social{display:block;text-align:center}
.subscribe-social p{margin-bottom:30px}
.icon-button{padding:10px 15px;color:#fff;text-decoration:none;}
.icon-button i{margin-right:3px}
.user{background:#fb8f3d}
.facebook{background:#578EE8}
.user,.facebook{border: 1px solid #ffffff;}
.subscribe-social a:hover {color: #000;text-decoration: none;}

Bước 2: Chèn Đoạn Code bên dưới vào nơi muốn hiển thị.
<div id="subscribe-box">
<p class='nhantheme'>NHẬN BÀI VIẾT MỚI</p>
<div class="emailfield">
<form action="https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=NguyenLuongDuy" method="post" onsubmit="window.open('https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Thanhfcom, 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow">
<input name="name" onblur="if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Tên của bạn&quot;;}" onfocus="if (this.value == &quot;Tên của bạn&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}" type="text" value="Tên của bạn" />
<input name="email" onblur="if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Địa chỉ email&quot;;}" onfocus="if (this.value == &quot;Địa chỉ email&quot;) {this.value = &quot;&quot;;}" type="text" value="Địa chỉ email" />
<input name="uri" type="hidden" value="thanhfcom" />
<input name="loc" type="hidden" value="en_US" />
<input class="submitbutton" type="submit" value="ĐĂNG KÝ" />
</form>
</div>
<div class='subscribe-social'>
<p>Subscribe Nguyễn Lương Duy Blog</p>
<a class="icon-button user" href="https://www.blogger.com/follow.g?view=FOLLOW&blogID=7928173344458320077" rel="nofollow" target="_blank" title="Follow Blog"><i class="fa fa-user"></i><span>Follow</span></a>
<a class="icon-button facebook" href="https://www.facebook.com/WhoAm1.info" rel="nofollow" target="_blank" title="Facebook Share"><i class="fa fa-facebook"></i><span>Facebook</span></a>
</div>
</div>

Lời Kết
Chắc các bạn đã biết cách sửa HTML lên mình cũng không dài dòng nhé. Bạn nào thắc mắc gì thì cứ Comment mình sẽ trả lời nhé!
Chúc Các Bạn Thành Công!

View-Source: Đinh Công Thành
- - 0 bình loạn
#Tags

THAM GIA BÌNH LOẠN NGAY!

Một số lưu ý khi bình loạn

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy).

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Bạn có thể dùng ảnh động hoặc mã hóa code HTML để bình luận.